9 nhóm mục tiêu góp phần phát triển kinh tế số năm 2025

Kinh tế số là một trong những ngành đang hot tại Việt Nam. Đây cũng là ngành kinh tế mũi nhọn mà chính phủ đang tập trung phát triển. Hiện tại, nền kinh tế số Việt Nam đang phát triển một cách rất nhanh chóng và bền vững. Chính vì vậy mà trong tương lai, ngành này sẽ hứa hẹn góp phần lớn vào GDP nước nhà. Mới đây, nhà nước đã vạch ra 9 nhóm mục tiêu góp phần phát triển kinh tế số Việt Nam. Vây 9 nhóm mục tiêu chính đó là những gì? Cùng chúng tôi đi vào tìm hiểu kỹ hơn về những mục tiêu ấy trong bài viết dưới đây nhé.

Việt Nam kỳ vọng trở thành quốc gia kinh tế số

Đến năm 2030, Việt Nam kỳ vọng trở thành quốc gia số với kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP. Cùng với đó, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt trên 10%. Đây là mục tiêu đặt ra tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo báo cáo “Nền kinh tế số Đông Nam Á 2020”, tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam luôn tăng trưởng ở mức hai con số. Điều này khiến Việt Nam vươn lên dẫn đầu khu vực cùng với Indonesia. Nền kinh tế số tại Việt Nam từ 3 tỷ USD năm 2015 đã tăng lên 12 tỷ USD vào năm 2019; 14 tỷ USD năm 2020. Dự kiến đến năm 2025 con số này sẽ bứt phá lên 52 tỉ USD. Nó bao gồm các lĩnh vực: Thương mại điện tử (TMĐT); du lịch trực tuyến; truyền thông trực tuyến và gọi xe công nghệ.

Việt Nam kỳ vọng trở thành quốc gia kinh tế số 
Việt Nam kỳ vọng trở thành quốc gia kinh tế số

Theo dự thảo, kinh tế số là một thành phần không tách rời của nền kinh tế quốc dân. Nó được hình thành dựa trên việc sử dụng công nghệ số và dữ liệu số làm tư liệu sản xuất chính. Môi trường số và nền tảng số được sử dụng làm không gian hoạt động chính. Để đạt mục tiêu phát triển kinh tế số đến năm 2025, chiến lược đã xác định 9 nhóm mục tiêu chính.

9 nhóm mục tiêu chính trong phát triển kinh tế số

Phát triển hạ tầng số

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ tới 100% hộ gia đình, trường học, bệnh viện. Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 100%.

Phát triển dữ liệu số

Cơ sở dữ liệu quốc gia về người dân, doanh nghiệp, đất đai đạt 100%. Tỷ lệ dữ liệu số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 50%.

Phát triển danh tính số

Tỷ lệ dân số có danh tính số đạt 70%. Mỗi danh tính số trung bình phát sinh 100 lượt sử dụng mỗi năm.

Phát triển thanh toán số

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 80%. Tỷ lệ thanh toán thương mại điện tử không dùng tiền mặt đạt 50%. Tỷ lệ thanh toán hóa đơn điện, nước không dùng tiền mặt đạt 75%. Hạn chế dùng tiền mặt để thanh toán.

Phát triển kỹ năng số

Tỷ lệ công nhân tuyển dụng mới được đào tạo kỹ năng số đạt 70%. Tỷ lệ nông dân được đào tạo về kỹ năng số cơ bản đạt tối thiểu 50%. Tỷ lệ học sinh phổ thông, sinh viên được đào tạo kỹ năng số đạt 100%. Tập trung vào việc đào tạo con người.

Phát triển các kỹ năng số
Phát triển các kỹ năng số

Phát triển nhân lực số

Tỷ lệ học sinh phổ thông tiếp cận với STEM/STEAM đạt 70%. Cùng với đó, tổng số nhân lực công nghệ số Việt Nam đạt 1,5 triệu người; triển khai thí điểm 5 đại học số tại Việt Nam. Cần phát triển nguồn nhân lực của quốc gia.

Phát triển doanh nghiệp số

Số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt 100.000 doanh nghiệp. Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử đạt 100%.

Phát triển môi trường số an toàn, lành mạnh

Tỷ lệ làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn thông tin mạng đạt 100%. Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt 80%.

Cải thiện xếp hạng quốc gia

Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI); thuộc nhóm 20 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Tập trung phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số

Chính phủ xác định, công nghệ số là động lực thúc đẩy phát triển, làm thay đổi toàn diện phương thức quản lý của cơ quan nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống xã hội của người dân. Chính phủ số dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, phát triển các yếu tố nền tảng mang tính tạo nền móng cơ bản, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất một số giải pháp quan trọng về sửa đổi, bổ sung các quy định, chính sách. Cùng với đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Ngoài ra, một số giải pháp về thanh toán điện tử, thương mại điện tử cũng cần được triển khai rộng rãi, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, nhằm hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận với công nghệ số.

Cần tập trung phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số
Cần tập trung phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số

Các nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số

Để thực hiện các mục tiêu chiến lược, dự thảo đã xác định các nhóm nhiệm vụ lớn là phát triển nền móng và phát triển theo ngành, lĩnh vực.

Nhóm nhiệm vụ phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số. Nhóm này bao gồm các nhiệm vụ phát triển hạ tầng số, phát triển dữ liệu số, phát triển danh tính số, phát triển thanh toán số, phát triển kỹ năng số, phát triển nhân lực số, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, phát triển môi trường số an toàn, lành mạnh.

Nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế số và xã hội số theo ngành, lĩnh vực. Nhóm này tập trung vào 5 lĩnh vực chủ đạo gồm Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thương mại điện tử và Du lịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!